top of page

MiniMovers

We zijn ervan overtuigd dat je zonder goed te bewegen je geen goede sporter kan zijn! Het prikkelen van de motorische ontwikkeling bij jonge kinderen is een noodzaak aangezien we in tijden leven waarin het gewoon spelen en ravotten niet zo evident meer is. We vergeten te klimmen, springen, vallen, rollen, kruipen, duwen, trekken enz… deze zaken zijn essentieel in een goede ontwikkeling van uw kind. Bij de MiniMovers stimuleren we deze vaardigheden, we werken op basis van het MultiMove principe maar met een voetbaltoets, onze spelertjes leren dus hun motorische vaardigheden aanscherpen en gelijktijdig laten we ze wennen aan het voetballen. Dus veel spelletjes om te leren bewegen gekoppeld met veel één tegen één voetbal “ik en de bal” de rest is nog totaal onbelangrijk. Deze jonge spelers zitten nog in fase één, in hun exploratiefase waar ze dus nog leren hun lichaam ontdekken. De lessen van onze MiniMovers gaan door op zondagen in sessie 1 ( ±4-8 jarigen van 10u00-11u15. 15 sessies - €180. 2e kind krijgt €15 korting.

MiniShotters

Na onze MiniMovers komen de MiniShotters. We blijven veel aandacht schenken aan het bewegen maar focussen al veel meer naar het voetbal toe. We starten met complexere bewegingen en werken aan onze coördinatie en techniek.

Wedstrijdvormen worden groter en we denken al aan “ik en het spel” In de 2de fase (11-15 jarigen ) leren we de spelers “het spel” aan, voetballen in een team.

De lessen van onze MiniShotters gaan door op zondagen in sessie 2  ( 8-15 jarigen ) van 11u30 – 12u45

​15 sessies - €180. 2e kind krijgt €15 korting.

bottom of page